Rib Adventure Logo


Din sikkerhet og trivsel er vårt ansvar.

«Våre gjester skal være glad de har vært på tur, og ikke glad de har overlevd»


Rib Adventure as har siden starten i 2001 vært målestokken for sikkerhet og seriøsitet i bransjen. Det er vi som var først ute med å satte HMS på dagsordenen.

RA har laget HMS/driftrutinene som setter setter standarden, den som forhandlet frem en forsikring som dekker vår virksomhet, jobber med myndighetene for å utarbeide et felles reglement for bransjen, og ikke minst kvalitessikre bransjen ved å etablere bransjeorganisasjon.
Vi har til og med designet våre båter selv, basert på mange års erfaring og med maksimalt fokus på sikkerhet, miljø og «fun-factor»

Vår skadestatistikk (eller mangel på sådan), viser at vi er i særklasse best/tryggest i bransjen.
( Vi hadde vårt første store arrengement våren 2002, og har hatt over 200 arrangement pr år de siste 5 årene )

Mange har en forestilling om at RIB er kun for barske adrenalinsøkere med mye testestoron. Ingen ting er mer feil enn dette. RIB Adventures er friske opplevelser som passer for begge kjønn i fra 10-12 år og oppover. Vi har hatt med alt fra deltagere med kronisk vannskrekk og Skullerud Sportssenter hvor eldste deltager var 85 år til utdrikningslag! Vi tilpasser arrangement etter gjestenes preferanser og leverer alltid etter vårt motto:

Ofte har vi flere båter på et arrangement. I de tilfeller det er noen som er skeptisk til sjø og fart, setter vi gjerne av en båt til å kjøre ekstra rolig og forsiktig slik at alle føler seg trygge og komfortable.

Det er derfor trygt å være med oss på tur og vi hevder, med rette, at det farligste på hele turen er å gå fra brygga og ombord i båtene.

Miljø.
RIB Adventure as har satt mål om å være CO2 nøytrale innen 2023, og jobber sammen med våre motorleverandører for å kunne kjøre Bio Etanol og 100% Biodiesel snarest mulig.
Arbeidet ser ut til å ta lenger tid enn det vi håpet på. Vi har valgt å gå bort fra 1.generasjon Bio Diesel som er laget på raps og annet som er dyrket, og satser isteden på 2. generasjon Bio Diesel som lages på avfall og rester fra skogsindustrien. I mellomtiden er vi klimanøytrale med kvoter kjøpt fra www.mittklima.no.