Rib Adventure Logo


RiB & HMS Sikkerhetskurs

Kurs / kompetanse i å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner.

Trenger din bedrift HMS/sikkerhetskurs , anbefaler vi å kombinere det med et RIB adventure. Dette er ikke bare motiverende for dine kolleger og ansatte, men også en fin anledning til å utøve og oppleve sikkerhetsfilosofi i praksis.
Vi utdyper filosofien og bakgrunn for vår egen obligatoriske sikkerhetsinstruks, og RIB turen blir da en del av helheten i kurset.

Sikkerhetskurs på Borre/Horten eller Svestad/Nesodden.