Rib Adventure Logo


RIB Action

Mer fokus på bølger og fart enn kystkultur og guiding!
Dette betyr allikevel ikke at fart og spenning går på bekostning av sikkerheten. Er du basehopper, har seilt utfor Niagara i en tønne, surfer på snøskred vinterstid, liker skrubbsår og synes arr er kult, bør du velge en annen leverandør.

RIB Adventure AS setter alltid sikkerheten først, og vårt motto er :
«Alle skal være glad de har vært på tur, og ingen skal være glad de har overlevd».
Det betyr at vi ikke hører bare på de tøffeste som skriker «fortere!», men vi ser at alle er komfortable med det de er med på. Vår skadestatistikk (eller mangel på sådan), viser at vi er i særklasse best/tryggest i bransjen.

Vurderer du å bestille RIB Action, så husk følgende:

«Alle» kan kjøre fort, men vi kan også kjøre trygt og fort.
En RIB har ikke spesielt høy toppfart i forhold til andre båter, det som er imponerende er hvor fort de kan kjøre i høy sjø. Er du ute etter mest mulig adrenalin og spenning, så bestill en tur lenger ut i fjorden. 25 knop ved Færder i høy sjø er en adskillig mer ekstrem og spennende opplevelse enn 50 knop på flatt vann i indre Oslofjord.

Det blir ikke store bølger i Indre Oslofjord. Er man ute etter bølger, bør vi minst syd for Hurum. Et hederlig unntak er fantastiske Colorline som garanterer bølger i Indre Oslofjord. Avgang hver dag kl 14!