Rib Adventure Logo


RIB Adventure og Seiling

Seiling er tidsriktig og henspeiler på blant annet samarbeid, lagånd, konkurranse og teknologi. Men først og fremst er seiling spennende og utfordrende opplevelser.

Vår samarbeidspartner har kyndige skippere / instruktører. Vi kan kombinere Rib Adventure og seiling med grupper på 5 til 90 deltakere i inntil 9 identiske båter.